Wyszukiwarka:
OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r.
titleName

OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OTWOCKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej Wawerskiej w Józefowie

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 11 marca 2019 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunt (działkę ewidencyjną nr 91/1 z obrębu 63 w Józefowie o pow. 157 m2), wydzielony  na  podstawie  decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej – ul. Wawerskiej w Józefowie, w sprawie oznaczonej sygnaturą akt GN.683.50.9.2018.LP  –  decyzja Starosty Otwockiego  nr  38/2019 z dnia 11 marca 2019 r.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowani mogą, zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia bądź doręczenia, wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Otwockiego.

 

 

 

/ – / Starosta Otwocki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

11215