Wyszukiwarka:
Ocice

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie

 

 

Nr działki

 

 

 

Pow. z ewidencji gruntów

(ha)

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

Zabudowa

(opis)

 

 

Przeznaczenie

 w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 gminy

 

 

Cena

(w zł)

 

 

Uwagi :

 

1.

 

Ociec

 

213/3

 

0,13

 

 

JG1B/00015118/8

 

 

działka
niezabudowana

 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

(symbol planu 75 MN)

 

 

39.000,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

sprzedaż

w drodze

przetargu

 

 

 

2.

 


Ocice

213/4
0,13  

39.000,00 zł + 23 % VAT

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ocice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11180