Wyszukiwarka:
ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
titleName

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Kargowej, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 1478/2 o pow. 2170 m2 oraz nr 1480/3 o pow. 5089 m2 położonych w miejscowości Kargowa, gm. Kargowa, posiadających księgę wieczystą nr ZG2S/00010844/7, przeznaczonych na działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania i magazynowania ogłoszony na dzień 12 września 2019 r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33. Cena wywoławcza nieruchomości nr 1478/2 wynosiła 122.000,00 zł, a wadium 12.200,00 zł., a cena wywoławcza nieruchomości nr 1480/3 wynosiła 294.500,00 zł, a wadium 29.450,00 zł.

Powodem odwołania przetargu jest brak ustalonych terminów zagospodarowania ww. nieruchomości.

Kargowa, dnia 9 września 2019 r.

Z up. Burmistrza Kargowej

Marta Paron

Z-ca Burmistrza

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12614