Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE
titleName

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) położonej w Karszynie,
gm. Kargowa

 

Lp. Nr działki Pow.
w m²
Nr KW Położenie Przeznaczenie Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
1. 95 2100 ZG2S/00028222/0 Karszyn,

gm. Kargowa

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 53.000,00 5.300,00

 

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 26 lutego 2019 r.

 

Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość ta znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia
5 czerwca 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 6 maja 2019 r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

                       

 

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

11225