Wyszukiwarka:
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 2 lat część nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. ew. nr 32/5 w obr. 43 w Otwocku, stanowiącej w udziale 355/1000 własność Skarbu Państwa.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia

Nr ew. działki i obręb Pow. dzierżawy

Użytek

Nr księgi wieczystej Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego/ najmu Czas trwania umowy Termin wnoszenia opłat Uwagi/ Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
32/5 obr. 43 Otwock

2,08 m2

Bi

WA1O/00035097/6

6,24 zł netto

2 lata od dnia podpisania umowy Do 28 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy

Nieruchomość stanowi w udziale 645/1000 części własność Powiatu Otwockiego. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. terenie zabudowy usługowej: obiekty administracji, biurowe, handlowe i ekspozycyjno – handlowe oraz terenie ulicy zbiorczej ul. Górna – trójkąt widoczności na skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą.

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni, tj. do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości oraz trybu jej wydzierżawienia uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Komunardów 10 ( wejście D, pokój nr 27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 – 65 w. 361.

Starosta Otwocki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

16890