Wyszukiwarka:
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Otwockiego informuje o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 2 lat części nieruchomości gruntowych ozn. jako dz. ew. nr 73/8 w obr. 8 oraz 32/5 w obr. 43 w Otwocku.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Nr ew. działki i obręb Pow. dzierżawy

Użytek

Nr księgi wieczystej Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego/ najmu Czas trwania umowy Termin wnoszenia opłat Uwagi/ Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
73/8 obr. 8 Otwock

5,85 m2

Bi

WA1O/00058637/1

17,55 zł netto

2 lata od dnia podpisania umowy Do 28 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego została ustalona lokalizacja inwestycji celu publicznego tj. przeznaczenie na potrzeby administracji – Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
32/5 obr. 43 Otwock

Udział 645/1000 Powiatu

3,77 m2

Bi

WA1O/00035097/6

11,31 zł netto

2 lata od dnia podpisania umowy Do 28 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy

Nieruchomość stanowi w udziale 355/1000 części własność Skarbu Państwa. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. terenie zabudowy usługowej: obiekty administracji, biurowe, handlowe i ekspozycyjno – handlowe oraz terenie ulicy zbiorczej ul. Górna – trójkąt widoczności na skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą.

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni, tj. do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości oraz trybu jej wydzierżawienia uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Komunardów 10 ( wejście D, pokój nr 27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 – 65 w. 361.

Przewodniczący Zarządu

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

16891