Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 2 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o nr 214/6 o pow. 0,0017 ha z obr. 18 w miejscowości Pęclin, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowej podziemnej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi.

Powierzchnia zajętego pasa gruntu nieruchomości obciążanej wyniesie łącznie 1,5 m2.

Osoby, którym przysługuje jakiekolwiek prawo do przedmiotowej nieruchomości, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27) w terminie 2 miesięcy od daty emisji niniejszego ogłoszenia.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerami telefonów: +48 22 788 14 65 lub + 48 22 788 15 37 wew. 362.

Starosta Otwocki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

17797