Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 15 maja 2019 r.
titleName

OGŁOSZENIE Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 15 maja 2019 r.

GN.6845.4.1.2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/19

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostrów Lubelski

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 15 maja 2019 r.

  

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Pow. dzierżawionej nieruchomości

w m2

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat  z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja                 o przeznaczeniu

 w dzierżawę

1 LU1A/00041945/5

Część działki nr: 20

 

Obręb: 0001 Ostrów Lubelski – miasto.

Pow. działki: 0,0850 ha

 

Oznaczenie użytków:

Bz – 0,0537 ha

W – 0,0313 ha

 

Jednostka rej.: G.77

Ark. mapy: 1

282 m2 Nieruchomość niezabudowana.

Klasa bonitacyjna:

Bz – 282 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski część  przeznaczonej do dzierżawy działki usytuowana jest w terenach użytków zielonych o symbolu

B 50 RZ.

 

Nieruchomość przeznaczona

do dzierżawy na ogród przydomowy.

3 lata od podpisania umowy dzierżawy

56,40 zł + 23% podatek VAT rocznie

 

 

 

 

W dwóch ratach:

do 31 marca i 30 września każdego roku obowiązywania umowy.

 

Czynsz za I półrocze 2019 r. zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu dzierżawy, płatny w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 06 czerwca 2019 r.)

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

11348