Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.
titleName

OGŁOSZENIE Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

   

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 miesięcy oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny jako część działki oznaczonej nr 1643 o pow. dzierżawy 0,1735 ha położonej w Ostrowie Lubelskim, z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

            Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 19.06.2019 r. do 12.07.2019 r. Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1),  tel. 81 8520003 wew. 26.

 

Zał. wykaz

 

GN.6845.6.1.2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81/19

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Pow. dzierżawionej nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja

o przeznaczeniu

w dzierżawę

1 LU1A/00056155/8

Działka nr: 1643

 

Obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny.

Pow. działki: 3,8971 ha

 

Jednostka rej.: G.10

Ark. mapy: 4

0,1735 Teren o pow. 1735 m2 (część działki nr 1643) przeznaczony pod  budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Klasa bonitacyjna:

Ba – 0,7291 ha,

LsV – 1,9043 ha,

ŁV – 1,1837 ha,

W-ŁV – 0,0800 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski działka usytuowana jest w terenach obiektów i urządzeń kanalizacyjnych oznaczonych symbolem B11K.

 

Sposób zagospodarowania: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od dnia podpisania umowy na okres

3 miesięcy.

36,15zł netto

(miesięcznie)

+ należny podatek VAT w wysokości 23%

Do ostatniego dnia miesiąca, za który powstał obowiązek płatności czynszu dzierżawnego.

 

 

Waloryzacja raz w roku

 w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do

3 miesięcy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 19.06.2019 r. do dnia 12.07.2019 r.)

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1),  tel. 81 85 20 003 wew. 26.

 

Ostrów Lubelski, 19.06.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

11786