Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 195/2020 Wójta Gminy Zbiczno   w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
titleName

OGŁOSZENIE nr 195/2020 Wójta Gminy Zbiczno   w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

OGŁOSZENIE nr 195/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 13 listopada 2020 r. 

        w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 zawiadamiam 

o wydaniu decyzji z dnia 13.11.2020 r. znak: GKB-I.6733.9.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na              przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 167, 197/13, 196/1, 195, 193/10, 193/17, 189/4, 168/18 i 168/20 – obręb Zbiczno, położonych w miejscowości Zbiczno, gm. Zbiczno

          W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy
w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

17730