Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 197/2020 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
titleName

OGŁOSZENIE nr 197/2020 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE nr 197/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 13 listopada 2020 r.

        w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 13.11.2020 r. znak: GKB-I.6733.11.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 79 – obręb Ciche, położonej w   miejscowości Ładnówko i na działkach nr: 12/13, 12/17 i 12/22 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno

 

          W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy
w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

17732