Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 199/2020
titleName

OGŁOSZENIE nr 199/2020

OGŁOSZENIE nr 199/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 17.11.2020 r. znak: GKB-I.6733.14.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV i elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/22, 203/28 i 246 – obręb Pokrzydowo, położonych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

17825