Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 42/2019
titleName

OGŁOSZENIE nr 42/2019

OGŁOSZENIE nr 42/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 29.04.2019 r. znak: GKB-I.6733.2.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr: 29/9, 29/10 i 29/11 – obręb geodezyjny Żmijewko, położonych w miejscowości Żmijewko, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11223