Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 432/2018
titleName

OGŁOSZENIE nr 432/2018

OGŁOSZENIE nr 432/2018

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 15.11.2018 r. znak: GKB-I.6733.17.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową, na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi oraz na demontażu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN na działkach nr: 48/55, 62/15, 47/2, 45/14, 45/12, 84/35, 45/11, 61/1, 84/34, 87/2, 91/10, 91/8, 91/9, 91/22, 91/24 i 91/25 – obręb Żmijewko, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

ZBICZNO

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

10178