Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 45/2019
titleName

OGŁOSZENIE nr 45/2019

 

OGŁOSZENIE nr 45/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 9 maja 2019 r.

 

 

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

 zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji z dnia 9.05.2019 r. znak: GKB-I.6733.3.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr: 423, 424, 425 i 438 – obręb geodezyjny Pokrzydowo, położonych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

 

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11273