Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 5/2018
titleName

OGŁOSZENIE nr 5/2018

OGŁOSZENIE nr 5/2018

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 17.11.2018 r. znak: GKB-I.6733.18.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr: 54/3, 54/2, 58, 53/5, 53/4 i 53/3, położonych w miejscowości Lipowiec, obręb Lipowiec, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

10179