Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 88/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO
titleName

OGŁOSZENIE nr 88/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 88/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 23 września 2019 r.

 

         w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji z dnia 20.09.2019 r. znak: GKB-I.6733.6.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 246 i 254 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno. 

         W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy
w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pokrzydowo, Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12740