Wyszukiwarka:
Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu
titleName

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu

OGŁOSZENIE

 

RGG.6840.58.2018                                                                               Żabno, 8 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/32 o powierzchni 0,38 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00059982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,37 ha, N – 0,01 ha. Decyzją z 24 lutego 2010 r., znak: R.G.7331/61/2009 o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu – 2 października 2018 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 69.920,00 zł netto + 23% VAT

         Wadium: 13.000,00 zł

         Termin przetargu: 12 lutego 2019 r. o godz. 1030

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 13.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2019 r. włącznie.

 

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

 

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

 

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łęg Tarnowski, Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

10263