Wyszukiwarka:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości Dobrzyń, gm. Nidzica
titleName

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości Dobrzyń, gm. Nidzica

Nidzica, 30 września 2021 r.

GMKR.6840.14.2021

                                                                                   

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 30 września 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone   do sprzedaży, ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości Dobrzyń, gm. Nidzica:

 • lokal mieszkalny nr 4 o pow. 27,00 m2 , składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz sieni, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły głównej budynku, wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2;
 • lokal mieszkalny nr 5 o pow. 28,40 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sieni oraz wc znajdującym się na zewnątrz budynku, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły dobudowanej budynku, wraz  z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotowe  samodzielne lokale mieszkalne (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048)), usytuowane w budynku nr 31 w miejscowości Dobrzyń, gm. Nidzica, położonym na działce oznaczonej nr 28/4
o pow. 1 839 m2, zabudowanej budynkiem obejmującym 5 samodzielnych lokali mieszkalnych, opis użytku – B tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1N/00023315/0.

 

Nidzica, 08 października 2021 r.

GMKR.6840.14.2021

 

UZUPEŁNIENIE DO OGŁOSZENIA

z dnia 29 września 2021r.(data publikacji 30.09.2021r.)

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w budynku nr 31 w miejscowości i obrębie Dobrzyń, gm. Nidzica:

 • lokal mieszkalny nr 4 o pow. 27,00 m2 , składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz sieni, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły głównej budynku, wraz z udziałem
  w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2;
 • lokal mieszkalny nr 5 o pow. 28,40 m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sieni oraz
  wc znajdującym się na zewnątrz budynku, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) bryły dobudowanej budynku, wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w nieruchomości wspólnej.

Burmistrz Nidzicy uzupełnia treść ogłoszenia o następującą informację:

 • obecnie toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie osób zameldowanych
  w lokalu nr 4, a niezamieszkujących w nim.

Pełne ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl
w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie: 89 625 07 44.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dobrzyń, gm. Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21524