Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WĄGRODA
titleName

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WĄGRODA

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WĄGRODA

WÓJT GMINY NIECHLÓW

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, obręb Wagroda, składającej się z działki numer 125 o powierzchni 200m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów, przeznaczona na tereny zabudowy zagrodowej.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW LE1G/00075924/0,

Cena wywoławcza wynosi 37 193,00 brutto, wadium w wysokości 3 719,00zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej, a minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń ani zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 października 2020r., o godz. 9:00 w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Niechlów BS Wschowa O/Niechlów 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006 najpóźniej do dnia 8 października 2020r. i w tym dniu powinny ono wpłynąć na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej, w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Niechlów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Niechlów tel. 65/5443247 (pokój nr 21).

Niechlów,2020-09-11

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Niechlów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Niechlów

ID Ogłoszenia:

16904