Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

 

Wójt Gminy Chojnice ogłasza

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Kłodawa

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
256/2 1.575 107.226 10.800 SL1C/00025833/3 Kłodawa Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

17.06.2019.

godz. 9.00

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Topole

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
173/160 176 13.996 14.000 SL1C/00028343/2 Topole Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 17.06.2019.

godz. 10.00

173/162 3.331 264.881 26.500

 

Ceny wywoławcze działek nr: 173/160, 173/162 są cenami netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Cołdanki

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
3/6 1.457 63.554 6.400 SL1C/00038269/2 Cołdanki Teren ośrodka produkcji rolniczej z zabudową mieszkaniową 17.06.2019.

godz. 11.00

 

Cena wywoławcza działki nr 3/6 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Lichnowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
105/13 395 17.230 1.800 SL1C/00051940/7 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

17.06.2019.

godz. 12.00

 

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Granowo

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
104/6 2.453 107.000 10.700 SL1C/00049191/4 Granowo Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

17.06.2019.

godz. 13.00

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Lichnowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
163/5 1.614 69.930 7.000 SL1C/00024459/0 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

17.06.2019.

godz. 14.00

 

Cena wywoławcza działki nr 163/5 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Czartołomie

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
54/3 1.493 59.720 6.000 SL1C/00011747/2 Czartołomie Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 18.06.2019.

godz. 9.00

 

Cena wywoławcza działki nr 54/3 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Chojniczki

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
283/2 2.680 187.600 19.000 SL1C/00028589/8 Chojniczki Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 18.06.2019.

godz. 10.00

 

Cena wywoławcza działki nr 283/2 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Kłodawa

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
290/2 650 23.000 2.300 SL1C/00003834/0 Kłodawa Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

18.06.2019.

godz. 11.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 08.04.2019.

 

III przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Nowa Cerkiew

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
154/34 3.608 90.200 9.100 SL1C/00044360/5 Nowa Cerkiew

ul. Szkolna

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym 18.06.2019.

godz. 12.00

154/38 3.634 90.850 9.100 18.06.2019.

godz. 13.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 09.10.2018., 08.04.2019.

Ceny wywoławcze działek nr: 154/34, 154/38 są cenami netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

W przypadku wygrania przetargu na działki nr: 154/34 i 154/38 przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), zbycie nieruchomości będzie mogło nastąpić pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

 

V przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Ciechocin

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
39/35 764 20.000 2.000 SL1C/00045300/4 Ciechocin Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

19.06.2019.

godz. 9.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 20.02.2018., 17.05.2018., 10.10.2018., 08.04.2019.

 

VIII przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowościach: Lichnowy, Pawłowo

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
163/31 500 13.745 1.400 SL1C/00039574/0 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

19.06.2019.

godz. 10.00

143 6.300 14.364 1.500 SL1C/00031237/0 Pawłowo 19.06.2019.

godz. 11.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 22.02.2017., 13.06.2017., (30.08.2017., 31.08.2017.), (21.02.2018., 22.02.2018.), (17.05.2018., 18.05.2018.), 10.10.2018., 09.04.2019.

Działka nr 163/31 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Ustanowienie drogi koniecznej wraz z kosztami obciążać będzie nabywcę nieruchomości.

 

W przypadku wygrania przetargu na działkę nr 143 przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), zbycie nieruchomości będzie mogło nastąpić pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

 

X przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Charzykowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
408/59 956 95.600 9.600 SL1C/00049371/0 Charzykowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1 MNU) 19.06.2019.

godz. 12.00

408/57 1.111 166.650 16.700 19.06.2019.

godz. 13.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 20.07.2016., 28.09.2016., 23.02.2017., 14.06.2017., 31.08.2017., 22.02.2018., 18.05.2018., 11.10.2018., 09.04.2019.

Ceny wywoławcze działek nr: 408/57 i 408/59 są cenami netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 13.06.2019 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice  nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w  Chojnicach   lub  pod  nr  tel.  (052) 3972129  wewn. 328.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chojnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Gminy Chojnice

ID Ogłoszenia:

11339