Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2204) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

 

Wójt Gminy Chojnice ogłasza

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Nowa Cerkiew

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
233/5 1.902 39.105 4.000 SL1C/00047398/1 Nowa Cerkiew Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

07.10.2019.

godz. 9.00

 

Cena wywoławcza działki nr 233/5 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Gockowice

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
164/3 336 28.985 2.900 SL1C/00002295/2 Gockowice Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

07.10.2019.

godz. 10.00

167/7 1.426

 

Działki nr: 164/3 i 167/7 sprzedawane będą jako kompleks, bez możliwości zbycia oddzielnie.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Ciechocin

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
308 561 8.034 900 SL1C/00039572/6 Ciechocin Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

07.10.2019.

godz. 11.00

 

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Krojanty

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
98/3 999 30.000 3.000 SL1C/00034351/6 Krojanty Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.10.2019.

godz. 12.00

98/4 1.321 40.000 4.000 Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

98/5 1.449 56.000 5.600

 

Cena wywoławcza działek nr: 98/3, 98/4 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

I przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Nieżychowice

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
171/73 6.175 92.625 9.300 SL1C/00022071/2 Niezychowice Teren usług rzemiosła 07.10.2019.

godz. 14.00

 

Cena wywoławcza działki nr 171/73 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Kłodawa

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
256/2 1.575 94.500 9.500 SL1C/00025833/3 Kłodawa Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

08.10.2019.

godz. 9.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Topole

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
173/162 3.331 200.000 20.000 SL1C/00028343/2 Topole Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 08.10.2019.

godz. 10.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

Cena wywoławcza działki nr 173/162 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Cołdanki

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
3/6 1.457 32.000 3.200 SL1C/00038269/2 Cołdanki Teren ośrodka produkcji rolniczej z zabudową mieszkaniową 08.10.2019.

godz. 11.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

Cena wywoławcza działki nr 3/6 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Lichnowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
105/13 395 8.700 870 SL1C/00051940/7 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

08.10.2019.

godz. 12.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Granowo

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
104/6 2.453 73.600 7.400 SL1C/00049191/4 Granowo Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

08.10.2019.

godz. 13.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

 

II przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Lichnowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
163/5 1.614 35.000 3.500 SL1C/00024459/0 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

08.10.2019.

godz. 14.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 17.06.2019.

Cena wywoławcza działki nr 163/5 jest ceną netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

 

III przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Kłodawa

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
290/2 650 23.000 2.300 SL1C/00003834/0 Kłodawa Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

09.10.2019.

godz. 9.00

 

Termin poprzedniego przetargu – 08.04.2019., 18.06.2019.

 

IV przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Nowa Cerkiew

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
154/34 3.608 90.200 9.100 SL1C/00044360/5 Nowa Cerkiew

ul. Szkolna

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym 09.10.2019.

godz. 10.00

154/38 3.634 90.850 9.100 09.10.2019.

godz. 11.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 09.10.2018., 08.04.2019., 18.06.2019.

Ceny wywoławcze działek nr: 154/34, 154/38 są cenami netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

VI przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Ciechocin

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
39/35 764 20.000 2.000 SL1C/00045300/4 Ciechocin Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

09.10.2019.

godz. 12.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 20.02.2018., 17.05.2018., 10.10.2018., 08.04.2019., 19.06.2019.

 

IX przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowościach: Lichnowy, Pawłowo

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
163/31 500 6.900 690 SL1C/00039574/0 Lichnowy Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

09.10.2019.

godz. 13.00

143 6.300 14.364 1.500 SL1C/00031237/0 Pawłowo 09.10.2019.

godz. 14.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 22.02.2017., 13.06.2017., (30.08.2017., 31.08.2017.), (21.02.2018., 22.02.2018.), (17.05.2018., 18.05.2018.), 10.10.2018., 09.04.2019., 19.06.2019.

Działka nr 163/31 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Ustanowienie drogi koniecznej wraz z kosztami obciążać będzie nabywcę nieruchomości.

XI przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Charzykowy

 

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu
408/59 956 95.600 9.600 SL1C/00049371/0 Charzykowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1 MNU) 10.10.2019.

godz. 10.00

408/57 1.111 166.650 16.700 10.10.2019.

godz. 11.00

 

Terminy poprzednich przetargów – 20.07.2016., 28.09.2016., 23.02.2017., 14.06.2017., 31.08.2017., 22.02.2018., 18.05.2018., 11.10.2018., 09.04.2019., 19.06.2019.

Ceny wywoławcze działek nr: 408/57 i 408/59 są cenami netto, do  kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

 

Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 03.10.2019 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice  nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w  Chojnicach   lub  pod  nr  tel.  (052) 3972129  wewn. 328.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chojnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Gminy Chojnice

ID Ogłoszenia:

12537