Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

Wójt Gminy Chojnice ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Topole

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

173/184

2.091

157.100

15.800

SL1C/00028342/5 Topole

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej

16.06.2020.

godz. 10.00

Cena wywoławcza działki nr 173/184 jest ceną netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

Termin poprzedniego przetargu – 07.04.2020.

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Nowa Cerkiew

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

233/5

1.902

28.530

2.900

SL1C/00047398/1 Nowa Cerkiew Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

16.06.2020.

godz. 11.00

Terminy poprzednich przetargów – 07.10.2019., 23.12.2019., 07.04.2020.

Cena wywoławcza działki nr 233/5 jest ceną netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Gockowice

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

164/3

336

28.985

2.900

SL1C/00002295/2 Gockowice

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

16.06.2020.

godz. 12.00

167/7

1.426

Terminy poprzednich przetargów – 07.10.2019., 23.12.2019., 07.04.2020.

Działki nr: 164/3 i 167/7 sprzedawane będą jako kompleks, bez możliwości zbycia oddzielnie.

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Lichnowy

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

163/5

1.614

35.000

3.500

SL1C/00024459/0 Lichnowy

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona poza granicami obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

16.06.2020.

godz. 13.00

Terminy poprzednich przetargów – 17.06.2019., 08.10.2019., 08.04.2020.

Cena wywoławcza działki nr 163/5 jest ceną netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Nowa Cerkiew

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

154/34

3.608

90.200

9.100

SL1C/00044360/5 Nowa Cerkiew

ul. Szkolna

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym 17.06.2020.

godz. 10.00

154/38

3.634

90.850

9.100

17.06.2020.

godz. 10.30

Terminy poprzednich przetargów – 09.10.2018., 08.04.2019., 18.06.2019., 09.10.2019., 08.04.2020.

Ceny wywoławcze działek nr: 154/34, 154/38 są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

VIII przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki w miejscowości Ciechocin

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

39/35

764

20.000

2.000

SL1C/00045300/4 Ciechocin

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w granicach obszaru możliwego, docelowego zainwestowania

17.06.2020.

godz. 11.00

Terminy poprzednich przetargów – 20.02.2018., 17.05.2018., 10.10.2018., 08.04.2019., 19.06.2019., 09.10.2019., 08.04.2020.

XIII przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek w miejscowości Charzykowy

Numer

działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej

Położenie działki

Przeznaczenie działki

zgodnie z m.p.z.p.

Termin przetargu

408/59

956

95.600

9.600

SL1C/00049371/0

Charzykowy

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1 MNU)

17.06.2020.

godz. 12.00

408/57

1.111

133.320

13.400

17.06.2020.

godz. 13.00

Terminy poprzednich przetargów – 20.07.2016., 28.09.2016., 23.02.2017., 14.06.2017., 31.08.2017., 22.02.2018., 18.05.2018., 11.10.2018., 09.04.2019., 19.06.2019.,10.10.2019., 08.04.2020.

Ceny wywoławcze działek nr: 408/57 i 408/59 są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.

Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 09.06.2020 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod nr tel. (052) 3972129 wewn. 328.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chojnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Gminy Chojnice

ID Ogłoszenia:

15187