Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej
titleName

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

o wywieszeniu wykazu

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1073, położonej w Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0001 – Bystra Krakowska,

zawiadamiam o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 1076/2 oraz 1076/3, w dniach od 04.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl — BIP — Ogłoszenia.

Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin złożenia wniosku o ich nabycie licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta w drodze określonej w niniejszym wykazie.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

16855