Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Powiatu Kościerskiego przeznaczonych do najmu
titleName

Ogłoszenie Starosty Kościerskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Powiatu Kościerskiego przeznaczonych do najmu

Ogłoszenie

Starosty Kościerskiego

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Powiatu Kościerskiego przeznaczonych do najmu

§ 1.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam, co następuje:

Zarząd Powiatu Kościerskiego przeznaczył do najmu następujące nieruchomości:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma zbycia nieruchomości

Cel najmu

1.

działka nr 464, obręb 04 miasta Kościerzyna, KW nr GD1E/00009581/0

pomieszczenia
o powierzchni
92,61
m2 położone na I piętrze budynku położonym
w
Kościerzynie przy ul. 3 Maja 8a

oddanie pomieszczeń do najmu na okres trzech lat

cele biurowe

§ 2.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie na okres 21 dni, licząc od dnia 3 grudnia 2018 r. Informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie www.koscierzyna.bip-24.pl w zakładce „ogłoszenia”.

§ 3.

Z dniem 14 stycznia 2019 r. (6 tygodni) upływa termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

STAROSTA

Alicja Żurawska

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

GPS:

54.122263666306, 17.981551733906

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

ID Ogłoszenia:

10035