Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Otwockiego
titleName

Ogłoszenie Starosty Otwockiego

GN.6821.116.2018.MT

 

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 2 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 45/22 o pow. 0,0016ha z obr. 190 w Otwocku, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z przebudową istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV.

Powierzchnia zajętego pasa gruntu nieruchomości obciążanej wyniesie 6 m2.

Osoby, którym przysługuje jakiekolwiek prawo do przedmiotowej nieruchomości, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27) w terminie 2 miesięcy od daty emisji niniejszego ogłoszenia.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerami telefonów: +48 22 788 14 65 lub + 48 22 788 15 37 wew. 361.     

 

 

Starosta Otwocki

 

           

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Marzec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

10754