Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego
titleName

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego

Tomaszów Maz. 2020-11-16

GGN.683.135.2020.IP

 

Ogłoszenie

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego oznaczoną numerem 272/1 o powierzchni 0,0100 ha

Działając na podstawie art.114 ust.3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę oznaczone numerami 727/1 o powierzchni 0,0100 ha, położoną w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, objętej decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 3/2020 z dnia 27 marca 2020 roku znak WAB.6740.1.12.2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334E ul.Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim, na działkach i części działek o następujących nr ewidencyjnych: 196, 248, 681, 247/2, 242/1, 241, 1040/2, 233, 217/9, 217/8, 217/6, 217/12, 217/11, 217/3, 199/2, 901, 902, 898/24, 898/22, 272, 271, 268, 267, 266/4, 266/3, 811/15, 811/5, 964/1, 810/9, 810/11, 1082, 1041, 252/1, 204/2, 1212, 214 w obrębie ewid.13 w Tomaszowie Maz.

            Nieruchomość oznaczona numerem działki 272, z której podziału powstała działka będąca przedmiotem postępowania, miała nieuregulowany stan prawny ze względu na brak dokumentu potwierdzającego jej własność oraz brak księgi wieczystej.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, nieruchomości była we władaniu Skarbu Państwa, drogi gminne – gospodarowanie zasobem nieruchomości SP oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkim zasobami nieruchomości.

            W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ulica Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

17815