Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Glinnik Nowy, gmina Lubochnia
titleName

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Glinnik Nowy, gmina Lubochnia

Tomaszów Maz. 2020-11-20

GGN.683.102.2020

Ogłoszenie

 

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Glinnik Nowy

 gmina Lubochnia

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Tomaszowski informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę oznaczoną numerem 215/2 o pow. 0,0141 ha, położoną w obrębie Glinnik Nowy, objętą decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 1/2020 z dnia 3 marca 2020 roku znak WAB.6740.1.14.2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej „polegającej na rozbudowie drogi w miejscowości Glinnik, na działkach i częściach działek w obrębie ewid. Glinnik Nowy o następujących nr ewidencyjnych: 232, 161, 160, 216, 215, 214, 213, 213/1, 211, 210/1, 209, 208, 207, 206, 204, 202, 203, 201, 200, 199, 198, 197/2, 197/1, 196/2, 196/1, 195, 194, 193/2, 193/1, 142/1, 141, 140/2, 140/1, 139, 138, 137, 136/1, 135, 134, 133, 133/1, 132, 131, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122/2, 121, 120/1, 119/1, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111/1, 110, 783, 107, 106, 105, 104, 103/2, 102/3, 102/5, 102/1, 90, 89, 88, 87, 86, gm. Lubochnia”.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 215, z której podziału powstała działka będąca przedmiotem postępowania, miała nieuregulowany stan prawny ze względu na brak dokumentu potwierdzającego jej własność oraz brak księgi wieczystej.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej Gm. Lubochnia, w obrębie Glinnik Nowy, oznaczona numerem działki 215 była we władaniu Jakuba Bernata (s. Macieja).

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ulica Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

17837