Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Wojta Gminy Zbiczno nr 160/2020
titleName

Ogłoszenie Wojta Gminy Zbiczno nr 160/2020

OGŁOSZENIE nr 160/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 3 lipca 2020 r.

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2.07.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbiczno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno na działkach nr: 167, 166/10, 168/8, 168/22, 168/18, 168/1, 168/30, 168/31, 168/6, 189/4, 190, 191, 192/2, 192/1, 193/2, 193/17, 193/10, 195, 196/1 i 197/13 – obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno.   

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

         Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

16009