Wyszukiwarka:
Ogłoszenie z zakresu administracji rządowej-Starostwa Otwocki
titleName

Ogłoszenie z zakresu administracji rządowej-Starostwa Otwocki

GN.6821.27.2019.AN

 

 

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na wniosek PSG Sp. z o.o. zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 2 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 28 obr. 250, nr 18, nr 16 obr. 255, nr 18, nr 20, nr 21 obr. 254 w Otwocku, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia przebiegającej przez ww. nieruchomości.

Powierzchnia zajętego pasa gruntu nieruchomości obciążanej wyniesie łącznie około 92,7 m2.

Osoby, którym przysługuje jakiekolwiek prawo do przedmiotowej nieruchomości, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27) w terminie 2 miesięcy od daty emisji niniejszego ogłoszenia.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerami telefonów: +48 22 788 14 65 lub + 48 22 788 15 37 wew. 362.     

 

Starosta Otwocki

 

           

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

11301