Wyszukiwarka:
OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM
titleName

OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM

OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

– nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka 703/13, o pow. 368 m2, stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego, zabudowana budynkiem usługowym o pow. 99,52 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.

Nieruchomości położona jest w Lewinie Brzeskim, przy ul. Kościuszki 37 AB.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00028329/6,

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 225.000,00 zł netto

( słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 06 1090 2226 0000 0001 3711 8086( Santander S.A.) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lewin Brzeski

GPS:

50.743983978821, 17.61556927667

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

9896