Wyszukiwarka:
Piekoszów

 

 

OŚM.6850.1.2019.AS                                                                                                                                                                    Piekoszów, 01.04.2019 r.

Wójt Gminy Piekoszów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Piekoszów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony.

Oznaczenie wg katastru nieruchomości Pow. przeznaczona do użyczenia Miejscowość Podstawa własności Opis nieruchomości jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cel użyczenia
1578/351 Powierzchnia gruntu:
0,4000 ha
Powierzchnia budynku:
1047 m2
Piekoszów KI1L/00122173/1 Tereny działalności gospodarczej
i usług
Wg ewidencji gruntów:
Bi – inne tereny zabudowane
Wykonanie zadań własnych gminy wynikających z art. 7 pkt 3 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)


Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Oddział ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Gminnego Urzędu Gminy w Piekoszowie ul. Częstochowska 66a , pok. 111, tel.  41/300 44 11.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piekoszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy w Piekoszowie

ID Ogłoszenia:

10984