Wyszukiwarka:
Pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 781/47 o powierzchni 0,90 ha, położona w Niedomicach.
titleName

Pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 781/47 o powierzchni 0,90 ha, położona w Niedomicach.

OGŁOSZENIE

 

RGG.6840.13.2019                                                                                   Żabno, 28 maja 2019 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 781/47 o powierzchni 0,90 ha, położona w Niedomicach. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00060939/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna:
RIIIa – 0,69 ha, RIIIb – 0,21 ha. Decyzją z dnia 24 września 2010 r., znak: R.G.7331/85/2010 o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę magazynową. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 183.600,00 zł netto + należny podatek VAT

         Wadium: 35.000,00 zł

         Termin przetargu: 4 lipca 2019 r., o godz. 1000

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 35.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 r. włącznie.

 

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

 

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

 

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

11529