Wyszukiwarka:
PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
titleName

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Loading…

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działek położonych w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka  wpisanych do księgi wieczystej nr JG1B/00017806/2

 

Nr działki Powierzchnia
(ha)
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego gminy

Cena wywoławcza (zł) Wadium
(zł)
254/7  

0,8802

Działki nr 254/7, 254/17, 254/18:

– teren zabudowy usługowej  (symbol planu 8U);

– w strefie obserwacji archeologicznej;

 

Działki nr 254/20, 254/22, 254/23:

– teren zabudowy produkcyjno – usługowej  (symbol planu 1PU);

– w strefie obserwacji archeologicznej;

 

Działka nr 254/21:

– teren zabudowy produkcyjno – usługowej  (symbol planu 1PU);

– w części na poszerzenie drogi klasy dojazdowej (symbol planu 2KDL);

– w strefie obserwacji archeologicznej

 

1.700.000,00 + 23 % VAT 170.000,00
254/17  

1,2126

254/18  

1,3409

 

254/20  

1,2215

254/21  

1,5246

254/22  

1,1325

254/23  

0,9529

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, Teatralna 1a (pok. nr 8)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 2 września 2019 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy )

 Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                     mgr inż. Roman Jaworski

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dąbrowa Bolesławiecka

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11860