Wyszukiwarka:
Pinczyn

 

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY  RADY GMINY ZBLEWO NR XLVII/351/2018

z dnia 28 lutego 2018 r.

OGŁASZA VI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

 

Lp. Opis

Nieruchomości

Nr działki      

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie Powierzchnia

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Wadium/

Minimalne postąpienie

w złotych

1 Działka nr 80 GD1A/00042538/3  Pinczyn 1,02 ha

 

146 000,00

 

14600,00 /

   1500,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr XXX/284/2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pinczyn w gminie Zblewo. Zgodnie z planem nieruchomość  w części przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, handlu i rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w części pod tereny zabudowy zagrodowej, w części pod tereny wód powierzchniowych – stawy i tereny komunikacyjne.

Przetarg odbędzie się 07 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo pokój nr 17 .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003    w terminie do dnia 02 maja 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu  58 5884381 .

Zblewo 2019-04-01

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

10993