Wyszukiwarka:
Płaszewo

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki

73/25

Powierzchnia [ha]

0,0938

Obręb

Płaszewo

Numer księgi wieczystej

SL1S/00066381/3

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skład nieruchomości

RIVa

Cena nieruchomości

39 000,00 zł

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. W księdze wieczystej znajdują się również inne działki. Wylicytowana cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 pod nr tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

15038