Wyszukiwarka:
Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego
titleName

Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA  

O G Ł A S Z A 

 DRUGI   PRZETARG    USTNY     NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ   LOKALU  MIESZKALNEGO

WRAZ Z UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 32. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 61,72 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 20,82  m2. Lokal mieszkalny sprzedaje się wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzą 4 lokale mieszkalne,  położony jest na I piętrze budynku i poddaszu; składa się z 4 pokoi (3 na I piętrze, 1 na poddaszu), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15 % ceny nabycia i płatna jest przy zakupie lokalu, przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się w wysokości 1% ceny i płatne są corocznie do dnia 31 marca każdego roku. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż rok. Ustalanie opłat następuje odrębnym postępowaniem administracyjnym.

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Udział nabywcy we współwłasności budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynosi  254/1000.

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na  działce geodezyjnej nr 516 o pow. 150 m2,  KW ZG1S/00028223/0 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

C E N A     W Y W O Ł A W C Z A   –  145 227,00 zł

 Na cenę wywoławczą składa się: wartość lokalu mieszkalnego 143 322,00 zł i wartość udziału w działce gruntu 1 905,00 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz okazanie w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestr – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość  wadium wynosi  –   25 000,00 zł

               Wadium  należy  wpłacić w pieniądzu  (PLN) na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku na konto  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 stycznia 2019 r. O terminowym dokonania  wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi 08 stycznia 2019 r. wpłynąć na konto Urzędu.  W związku z powyższym, polecenie  przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.

Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.

Wadium   wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg   wygrał  zalicza   się  na   poczet  ceny  nabycia.   W  przypadku   uchylenia   się  nabywcy  od  zawarcia  umowy   sprzedaży,  wpłacone    wadium   nie   podlega   zwrotowi.

 PRZETARG   ODBĘDZIE   SIĘ   W   URZĘDZIE   MIEJSKIM   W   ZBĄSZYNKU   w dniu  11 stycznia 2019 r.  o godz. 10 00 sala  nr  20

 Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 610,00 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego.          

Dodatkowe   informacje   dotyczące   przetargu   można   uzyskać   w   Urzędzie   Miejskim   w   Zbąszynku  –  biuro  nr  23  tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal   można    oglądać    po   uzgodnieniu  terminu.

Ogłoszenie o  przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada 2018 r. do 08 stycznia  2019 r.

 

 

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego 32, Zbąszynek

GPS:

52.246775814681, 15.815947096826

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10011