Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki

WYCIĄG

Z  OGŁOSZENIA  O PRZETARGU   USTNYM   NIEOGRANICZONYM

na dzierżawę zabudowanej działki Nr 1690/3, położonej w Mińsku Mazowieckim w przy ulicy Mikołaja Kopernika 13, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej na okres do 7 lat

I Przedmiot przetargu:

Działka gruntu Nr 1690/3, o powierzchni 810 m², zabudowana budynkiem usługowym, murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 117,79 m².

Zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00001023/9 stanowi własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

Nieruchomość jest ogrodzona.

Uzbrojenie przyległych ulic w urządzenia infrastruktury publicznej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczna, gazowa, droga utwardzona

II Warunki przetargu:

  • Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), do miesięcznego czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT,
  • wadium: 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt), płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.,
  • postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż: 25,00 zł (1% wywoławczej wartości czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Przeznaczenie wymienionej wyżej nieruchomości w planie miejscowym – usługi nieuciążliwe dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie z dopuszczeniem biur, banków i urzędów.

  • Termin i miejsce przetargu:

1 października 2019 roku, początek o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja

III.Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 – codziennie w godzinach urzędowania do 26 września 2019 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mikołaja Kopernika, Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urzad Miasta Mińsk Mazowiecki

ID Ogłoszenia:

12487