Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

Wójt Gminy Wierzbica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

1.Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny M2 o pow. 30 m² adres: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 14/17 wraz z przypisanym do lokalu udziałem 300/12011 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4

cena wywoławcza 55.465,00 zł wysokość wadium 5.550,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 26.08.2019 roku o godzinie 10°°

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w monitorze urzędowym.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.

Wierzbica 2019-07-03

Sporz. Insp. Małgorzata Ogorzałek

Tel. 486183616

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wierzbica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Wierzbica

ID Ogłoszenia:

11896