Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

Wójt Gminy Trąbki Wielkie                                       

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Domachowie obręb geodezyjny Warcz

 

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości/przeznaczenie w mpzp  wywoławcza cena netto w zł
360/2 1570 Działki nieogrodzone, niezabudowane,  uzbrojone  w złącza kablowe energetyczne i główną sieć wodociągową. Teren nieskażony porośnięty trawami, częściowo porośnięty roślinnością krzaczastą oraz drzewami. Działki położone są w okolicy drogi powiatowej i lasu. Na działkach nie były prowadzone badania geologiczne.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki  oznaczone są symbolem 01MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

 

 

 

54.800,00
360/4 1048 41.500,00
360/6 1248 48.900,00
358/16 1030 42.400,00
358/27 1112 43.800,00
358/28 1004 39.900,00
358/30 1310 51.800,00
358/31 1551 53.800,00
358/34 1306 55.700,00
358/35 1187 51.100,00
358/36 1708 65.800,00
358/37 1009 43.800,00
358/38 1245 53.800,00
358/49 1000 39.800,00
358/51 1248 48.800,00
358/52 1064 41.800,00

 

Nieruchomości  wolne są od  ciężarów i obciążeń. Księgę wieczystą GD1G/00085787/2  prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się  w dniu 30.09.2019r, o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 26.09.2019r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać  położenie i numer   działki.    Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 1025 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.5 lub tel. 512 005 152 w godz. 800 do 1500

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

                       

                                                                                                                      Wójt Gminy

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Domachowie, Warcz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

12466