Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sobowidzu
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sobowidzu

Wójt Gminy Trąbki Wielkie                              

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sobowidzu

 

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie  wywoławcza cena netto w zł
73/5 1004 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 39.600,00
73/8 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.500,00
73/10 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.500,00
73/12 1000 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 39.900,00
73/13 1035 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 41.800,00
73/14 1001 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.400,00
73/16 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.500,00
73/17 1001 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.400,00
73/18 999 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.100,00
73/19 1000 częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.400,00
73/20 1008 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.700,00

 

Księgę wieczystą GD1G/00097787/9 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działki są wydzielone z terenu po dawnych ogrodów działkowych, częściowo zabudowane altanami ogrodowymi i ogrodzeniem. Altany zostały wybudowane bez wymaganego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, podlegają rozbiórce. Koszty rozbiórki ponoszą kupujący. Teren o zróżnicowanej rzeźbie, ze spadkiem w kierunku północnym, położony w pobliżu jeziora Sobowidzkiego. Działki od strony północnej oddalone są 30m od jeziora a od strony południowej 180m. Dojazd do działek od strony wschodniej 80m  ulicą Ogrodową   z utwardzonej drogi powiatowej. W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główna sieć wodociągową, którą gmina zobowiązuje się wybudować do 31.10.2019 roku. W pasie drogowym przebiega napowietrzna linia energetyczna. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się  w dniu 30.09.2019 r, o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 26.09.2019 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać  położenie i numer i  działki.    Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 920 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.5 lub tel. 512 005 152 w godz. 800 do 1500

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                      Wójt Gminy

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sobowidz, Trąbki Wielkie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

12465