Wyszukiwarka:
Przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości
titleName

Przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PIĘCIU PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W MIŃSKU MAZOWIECKIM W REJONIE ULICY JANA ŁUPIŃSKIEGO

I. Oznaczenie nieruchomości:
1. Działka gruntu Nr 8338 o powierzchni 603 m2
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 110.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy),
2) wadium: 10.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.)

2. Działka gruntu Nr 8339 o powierzchni 603 m2
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 110.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy),
2) wadium: 10.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.),

3. Działka gruntu Nr 8340 o powierzchni 602 m2
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 112.500,00 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy pięćset),
2) wadium: 10.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.),

4. Działka gruntu Nr 8341 o powierzchni 601 m2
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza:112.500,00 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy pięćset),
2) wadium: 10.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.),

5. Działka gruntu Nr 8342 o powierzchni 941 m2
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy),
2) wadium: 17.000,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.),

Przeznaczenie wymienionych wyżej nieruchomości w planie miejscowym – usługi oświaty z dopuszczeniem usług nieuciążliwych służących funkcji podstawowej, w tym usług sportu oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej po odstąpieniu od realizacji funkcji podstawowej.  Zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00039778/1 wskazane nieruchomości stanowią własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

II. Termin i miejsce przetargów:
1 października 2019 roku kolejno według porządku ustalonego w ogłoszeniu, początek o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.

III. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o pierwszych przetargach:
Ogłoszenie o przetargach wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące drugich przetargów uzyskać można:                                                                                       w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 – codziennie w godzinach urzędowania do 26 września 2019 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

J.Łupińskiego, Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Miasta Mińsk Mazowiecki

ID Ogłoszenia:

12488