Wyszukiwarka:
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31A
titleName

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31A

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny

wraz z udziałem w działce gruntu

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31A wraz z udziałem w działce gruntu. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I i II kondygnacji budynku, składa się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu, na I kondygnacji oraz 2 pokoi i komunikacji na II kondygnacji (poddaszu) o pow. 65,03 m². Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 8,94 m2.

Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie etażowe. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony na działce geodezyjnej nr 195/34 o pow. 172 m2, ZG1S/00028133/2 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 65,03 m2 i przynależnej do lokalu komórki lokatorskiej o pow. 8,94 m2 oraz udziału: w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 56/100 części.

C E N A S P R Z E D A Ż Y

79 337,00 zł

w tym: wartość lokalu mieszkalnego 73 558,00 zł,

wartość udziału w działce gruntu 5 779,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wysokość kosztów zostanie podana w ogłoszeniu o przetargu.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 11 września 2020 r.

Wykaz zdjęto dnia 26 października 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

16943