Wyszukiwarka:
Rejon ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej
titleName

Rejon ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej

  Wyciąg z ogłoszenia

 

Burmistrza Kolbuszowej

 

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

 

            na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 o pow. 3,2374 ha, objętej KW TB1K/00002360/8.

 

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 złotych; w tym grunt leśny wraz z drzewostanem –
314 776,00 złotych ( brutto), grunt przeznaczony pod zabudowę – 285 224,00 złote ( brutto; w tym VAT 23 %.

Wadium wynosi – 120 000,00 złotych

Sprzedaż gruntu przeznaczonego pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT                              w wysokości 23 %.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości spełnia warunki art. 37 a ustawy z dnia 28.09.1991 roku                        o lasach ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 2129 ze zm.) i stanowi las w rozumieniu art. 3 w/w ustawy.                        Nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21                                  w sali Nr 1 w dniu 29.04.2019 roku o godzinie 13 – tej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 23.04.2019 roku na konto bankowe Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

 

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 15 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr  / 17 / 22-71-333.

 

 

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                           Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

10697