Wyszukiwarka:
Sobowidz

Wójt Gminy Trąbki Wielkie na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wyciąg z Zarządzenia Nr 63 z dnia 10.07.2019 r, o przeznaczeniu do  sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  poniższej nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w  obrębie geodezyjnym Sobowidz

 

Nr działki Pow.   w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie  wywoławcza cena netto w zł
73/5 1004 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 39.600,00
73/8 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.500,00
73/10 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.500,00
73/12 1000 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 39.900,00
73/13 1035 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 41.800,00
73/14 1001 niezabudowana zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.400,00
73/16 1002 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.500,00
73/17 1001 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.400,00
73/18 999 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 38.100,00
73/19 1000 częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.400,00
73/20 1008 zabudowana altaną ogrodową, częściowo ogrodzona zab. mieszkaniowa jednorodzinna 40.700,00

Księgę wieczystą GD1G/00097787/9 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działki są wydzielone z terenu po dawnych ogrodów działkowych, częściowo zabudowane altanami ogrodowymi i ogrodzeniem. Altany zostały wybudowane bez wymaganego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, podlegają rozbiórce. W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główna sieć wodociągową, którą gmina zobowiązuje się wybudować do 31.10.2019 roku. W pasie drogowym przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na okres 21 dni w okresie od 10.07.2019 r do 31.07.2019 r.,  oraz w infopublikatorze.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w biuletynie informacji publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) mogą składa wnioski do dnia 21.08.2019 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trąbki Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

11968