Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Bolesławice
titleName

SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Bolesławice

 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działki położonej w obrębie Bolesławice,
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015120/5

 

Nr działki Klasoużytki
i pow.
(ha)
Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania

przestrzennego gminy

Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

 

592 K – 0,51 – w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczony na rynku planu symbolem 1 MN/RM;

– w części teren rolniczy, oznaczony na rynku planu symbolem 1R;

– w części teren drogi klasy dojazdowej, oznaczony na rynku planu symbolem 2KDD;

grunt rolny   – 12.000,00

tereny mieszkaniowe
i drogowe  – 120.000,00
+ 23 % VAT

 

razem – 132.000,00
+ 23% VAT
od części mieszkaniowej
i drogowej

13.000,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r.

 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

  1. Teatralna 1a (pok. nr 13)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040

w terminie do 6 maja 2019 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

 

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11033