Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Łaziska
titleName

SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Łaziska

 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działki położonej w obrębie Łaziska przeznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi na cele zabudowy mieszkaniowej – projektowane (symbol planu 11MN),
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015107/8

 

Nr działki Powierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł) Wadium
(zł)
 

543/7

0,1196 81.000,00 + 23 %VAT 8.000,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Teatralna 1a (pok. nr 13)

 

Na sprzedaż nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 22 lutego 2019 r.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 8 kwietnia 2019 roku

(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy).

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75/732 32 – 21 do 23 wew. 116

 

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność gminy Bolesławiec za wady ukryte
nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                               ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

                                                                                                                                     mgr inż. Roman Jaworski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

BOLESŁAWIEC

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

10752