Wyszukiwarka:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,60 m2 oraz udziału w działce gruntu i częściach wspólnych budynku 239/1000.
titleName

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,60 m2 oraz udziału w działce gruntu i częściach wspólnych budynku 239/1000.

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 30 w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym w skład którego wchodzą 4 lokale mieszkalne. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 517 o pow. 152 m2, KW ZG1S/00028224/7 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

F O R M A S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,60 m2 oraz udziału w działce gruntu i częściach wspólnych budynku 239/1000. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 27,00 m2.

C E N A L O K A L U M I E S Z K A L N E G O

99 590,00 zł

w tym wartość udziału w gruncie 1 816,00 zł

.

Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji.

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu

określonego w niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni .

Wykaz wywieszono dnia 27 listopada 2018 r.

Wykaz zdjęto dnia …………………………… r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

52.242808477738, 15.816774790922

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9991