Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ   lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie Łąka wraz z ułamkową częścią gruntu
titleName

SPRZEDAŻ   lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie Łąka wraz z ułamkową częścią gruntu

 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIĄTY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie Łąka wraz z ułamkową częścią gruntu

 

Nr działki Powierzchnia działki (ha)
i udział w gruncie
Powierzchnia użytkowa

 

Cena wywoławcza (zł) Wadium
(zł)
7/7 0,0840

1290/10000

 

45,50 m2

 

30.000,00 3.000,00

 

Oznaczenie nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny, położony w obrębie Łąka w granicy działki nr 7/7. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r., dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem, posadowiony przy głównej drodze przebiegającej przez wieś. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Łąka – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XVI/136/16 z dnia 28 września 2016 r., działkę nr 7/7, obręb Łąka , obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2MW, – w granicy strefy ochrony konserwatorskiej (granica historycznego układu ruralistycznego), – na działce znajduje się obiekt objęty ochrony konserwatorską na podstawie ustaleń planu (budynek) – w granicy strefy ochrony archeologicznej.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 45,50 m2, położony na poddaszu budynku wielorodzinnego (II piętro). Lokal składa się z: trzech pokoi
i łazienki. Lokal wyposażony w instalację eklektyczna, wodną i kanalizacyjną. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wyskoki.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i przemysłowa.

Na sprzedaż nieruchomości odbył się:  I przetarg w dniu 31 sierpnia 2018 roku, II przetarg w dniu 16 listopada 2018 roku,
III przetarg w dniu 18 stycznia 2019 roku, IV przetarg w dniu 15 marca 2019 roku

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu,

  1. Teatralna 1a (pok. nr 13)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy
w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 30 kwietnia 2019 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11031