Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ   lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu
titleName

SPRZEDAŻ   lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie
Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy z możliwością adaptacji na mieszkanie o pow. 80,10 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, położonego w Nowych Jaroszowicach 39. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki.
Tynki wewnętrzne w znacznym stopniu zawilgocone, zlasowane. Miejscami odstaje od podłoża. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona
i wypaczona. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r.. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Nowe Jaroszowice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r., działkę nr 273/1, obręb Nowe Jaroszowice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy usługowej i zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 38U/RM, -w części tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

  1. Teatralna 1a (pok. nr 8)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy
w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 10 czerwca 2019 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

                                                                                                               ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

                                                                                                                                     mgr inż. Roman Jaworski

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11247